Ringkøbing Kirkegård

Ved at bruge skitserne over kirkegården og de viste oplysninger i databasen, kan du ved besøg på Ringkøbing Kirkegård finde frem til de enkelte gravsteder.

Oversigt

Oversigtkortet er placeret ved indgange til Kirkegården.

Oversigt

Området mod Enghavevej.

Oversigt

Området mod Enghavevej.

Skitse over Kirkegården er gengivet efter tilladelse fra Kirkegårdskontoret.

Tilbage