Øster Egesborg kirke.

Kirken

Øster Egesborg kirke kaldes fra 1774 St. Olai kirke. Den blev bygget i begyndelsen af 1200-tallet i romansk stil, hvor den erstattede en endnu œldre kirks af trœ. Materialet var røde munkesten. I hver af sidemurene var der 3 slags vinduer af hvilke det midterste og  det venstre par er velbevarede og delvis som nicher i ydermuren. Kirken har haft 2 døre, kvindedøren mod nord er tilmuret mens mandedøren mod syd bruges i dag. Kirken blev forlœnget mod vest omkring 1455. Tårngavlene ''vender forkert” Dvs. på tvœrs af kirkens lœngderetning, hvilket er sjældent på danske Iandsbykirker. Kirken har haft fladt loft men samtidig med tårnets opførelse er der indbygget gotiske hvœlvinger, koret mod øst blev forlœnget og udvidet til skibets bredde. Over altered her der vœret et spidsbuet vindue som nu er tilmuret men omridset kan stadig ses. Våbenhuset er tilføjet i sengotisk tid kort efter år 1500, det menes at vœre bygget i 2 omgange.


Kirken
Orglet blev skænket i 1892 af greve Adam Knuth, Lilliendal, det er bygget af A.H. Busch og sønner i 1891 og har 5 registre. Det blev renovered i 1998.


Kirken
Prædikestolen er fra 1594 muligvis fremstillet af Betel Snedker, Vordingborg. På hovedfeltet en fremstilling af Kristi opstandelse. Tv. et rigsvåben med årstallel og C 4 (4 tallet syntes at vœre malet i stedet for skåret for et tidligere F for Christian den 4.) th. et Kaas-adelsvåben med initialerne NK for Niels Kaas - Christian den 4. Kansler som var lensmand på Lekkende Gods der dengang ejede kirken. Han døde i 1594. Prœdikestolen var i mange år egetrœsmalet, men i 1968-69 blev den restaureret af kunstmaler Aage Sørensen, som afdœkkede og fornyede de faver maleren Niels Lund havde givet prœdikestolen i 1744

Kirken
Døbefonden er af granit og stod oprindeligt nede ved indgangen, men er senere flyttet op nær alteret.

Dåbsfadet er fremstillet i Holland  (1621). Den springende hjort hentyder til : Som hjorten skriger efter rindende vand således skriger min sjæl efter dig o Gud'' mellem hjortens takker er årstallet 1621 indgraveret og bogstaverne KMP - VFV - AKR på dens krop.  Pinsedag 1998 blev et nyt altergulvtœppe og antependiun indviet, udført af vœver Vibeke Gregers, Nysø ved Præstø.

Alterbordet er et ovalt bord af smedejern fremstillet efter tegning af Johan Herman Cabot, det har spinkle ben som ender i løvefødder.

Altertavlen - viser ''Kristus i Getsemane Have'' malet af Anton L. J. Dorph i 1868 - en fætter til davœrende præst Hans Peter Coster Dorph. Rammen blev nystafferet i 1968 af kunstmaleren Aage Sørensen. Den nuvœrende tavle erstattede en tavle som blev malet 1835 af fru Lucia Ingemann ( B. S. Ingemanns kone) og forestillede ''Kristi genkomst til dommen'' denne tavle findes nu på Sydsjœllands Museum i Vordingborg.

Tilbage
s