Kalvehave kirke og kirkegård.

Udsigt

Udsigten fra Kalvehave kirkegård.

Kirken

Kalvehave kirke er en landsbykirke samt vejkirke, hvor der er åbent i ferietiden med bemanding om eftermiddagen af frivillige.


Kilde
Kirken er sognets ældste opført i munkesten omkring 1225-1275 ved en hellig kilde.


Kirken

Kirken er ombygget og udvidet over flere perioder hvilket giver den et unikt præg. Skib og kor er bygget i munkesten. De romanske træk ses tydeligt i koret, der har haft syv nu tilmurede rundbuede vinduer. I gotisk tid 1300-1500 skete der en del ændringer i kirken. Foruden tårnets opførelse blev der indbygget hvælvinger. Koret fik smalle fag, krydshvælv og skibet 2 stjernehvælv, det østlige med 1 sæt tværribber.

Kirken

Altertavlen er højrenæssance fra slutningen af 1500-tallet.

Kirken

Prædikestolen er fra 1639 i bruskbarok. Træskærerarbejdet er udført af "Båse herreds snedker".

Kirken

Tårnet er opført 1475-1525. Sidekapel 1652 med kong Frederik de 3. Navnetræk plus bogstaverne H. F. R hvilket står for Hr. Frederik Reedtz samt F. S. H. hvilket står for Fru Sofie Høg. Sakristiet er opført 1863. Kirkeklokkerne er fra henholdsvis år 1477 og 1618.

Tilbage