Gravsten

Lavrids Jensen.
Født i Tvis 1813.
Død i Kikkenborg 28. aug. 1881.

Tilbage